www.mojeafrika.czSTELLA TRAVEL
prvek 1
prvek 2
prvek 3
prvek 4
prvek 5
KontaktO společnostiDotazyRecenzeZájezd na míruKe staženíInformaceZájezdyUbytováníLetenkyAktualityÚvodní stránka
 
Aktuality - Afrika
Zajímavosti z Afriky
Zajímavá místa Afriky
Národní parky a rezervace Afriky
Praktické informace na cestu do Afriky
Podnebí a přírodní poměry Afrika
Vstupní formality - Afrika
Krátký průvodce- Afrika
Víte, že ...?
Letenky
Provincie, města Afriky
Obchod a hospodářství Afrika
Dějiny , lidé a kultura Afriky
Doprava
Fauna a flóra, příroda - Afrika
Ostatní
Adrenalinové zážitky v Africe
Jazyky Afriky
Významná data, místa ,knihy - Afrika
Světová místa dědictví UNESCO
Safari v Africe - 25 nejlepších míst
Rady na cesty po Africe
 
 
zpátky

Dějiny a lidé - Etiopie

Lallibela

Dějiny , lidé a kultura Afriky

Etiopie je známá jako kolébka lidstva, země legend spojená s historií královny ze Sáby, která přišla do Jeruzaléma navštívit moudrého krále Šalamouna. Po návratu porodila Menilika I., který založil v Etiopii šalamounsku dynastii. Axumitské království, které se datuje do doby 300 let př.n.l., bylo velmi silné a kontrolovalo i Jemen. Král Susenyous byl prvním panovníkem, který přijal křesťanství. Pak se dostala k moci dynastie Zagwe a během její vlády bylo postaveno mnoho památek, mezi nejznámější patří skalní kostely Lalibela. V 1. století vznikl v severní Etiopii státní útvar Aksúmské říše, která ve 4. století přijala křesťanství. Spojení s Evropou přerušily v 7.století muslimské výboje. Až do poloviny 15.století, kdy se etiopští mniši pokusili navázat styky s Římem, věříc, že jsou potomky legendárního vládce kněze Jana, měli Evropané o Etiopii minimální znalosti.

V roce 1520 navázali kontakt s Etiopií Portugalci a poskytli jí pomoc v dlouhotrvajícím boji proti Turkům a povstaleckým muslimským provinciím na jihovýchodě. Nicméně v r. 1633 byli všichni jezuitští misionáři vyhnáni. Následovala období oslabení moci vládců – negušů a rozdrobení země. V době mezi 1632-1667 byl u moci vládce Fassiledas z Gondaru, který pozvedl jak náboženskou, tak i ostatní architekturu v zemi. V moderní historii Etiopie najdete několik králů, kteří hráli důležitou roli v rozvoji a sjednocení Etiopie. Mezi nimi lze jmenovat Tewodros II. (Král králů), který se snažil o sjednocení země a odmítl vzdát se Anglii. Sjednocení staré říše dokončil až koncem 19.století císař Menelik II. (1844 – 1913), který založil Addis Ababu. V roce 1890 však Italové obsadili Eritreu u pobřeží Rudého moře. V r. 1930 začala za císaře Haile Selassieho (1892 až 1975) modernizace země byla roku 1935 přerušená italskou okupací. Italové byli s pomocí Britů v r. 1941 vyhnáni a v r. 1950 se Eritrea stala autonomní součástí Etiopie. Zrušení autonomie v r. 1962 vedlo k povstání a ozbrojený odpor Eritrejců trval až do 90. let.
V roce 1974, kdy byl stařičký císař vojenským pučem sesazen, vznikla Prozatímní vojenská správní rada, která zahájila socialistické reformy a do jejíhož čela se r. 1977 dostal podplukovník Mengistu Haile Mariam (nar. 1938). Nepokoje však pokračovaly a separatistické hnutí v Eritreji a Tigre ještě zesílilo. V letech 1977-1980 vpadli Somálci do Ogadenu, avšak vždy byli se sovětskou pomocí vyhnáni. V r. 1984 bránila občanská válka rozsáhlé mezinárodní akci organizované na pomoc obětem katastrofálního sucha na severu země.
V r. 1991 byla marxistická Mengistova vláda konečně svržena volným spojenectvím povstaleckých sil. Eritrejci se svých nároků nevzdali a po referendu v květnu 1993 vyhlásila Eritrea nezávislost. V r. 1994 byly v Etiopii uskutečněny první svobodné volby do ústavodárného shromáždění, které má podle nové ústavy přeměnit zemi ve volnou federaci devíti etnických států. Počátkem r. 1999 opět vypukly boje na hranicích mezi Etiopií a Eritreou.
Obyvatelstvo Etiopie je směsicí etnických skupin, z nichž největší tvoří dříve vládnoucí Amharové žijící většinou na severu a v centru země. Druhou velkou národnost představují Oromové (Gallové), kteří obývali většinou východní a jižní oblasti. Úředním jazykem je amharština, i když se hovoří asi 70 různými jazyky. Více než polovina obyvatelstva je považována za křesťany, necelou 1/3 tvoří muslimové. Většina obyvatel žije na náhorní plošině ve venkovských sídlech, část kočovným a polokočovným životem.
Etnické skupiny Oromo 40%, Ahmara a Tigre 32%, Sidamo 9%, Shankella 6%, Somálci 6%, Afar 4%, Gurage 2% a další.

Bývalá Abyssinia nynější Etiopie je multietnický stát, kde má každá skupina svůj zvláštní charakter, je to země všemožných kontrastů včetně kulturních.

Amharové jsou politicky i kulturně nejdominantnější etnickou skupinou v zemi. Žijí hlavně na centrální plošině a tvoří největší část obyvatelstva provincií Begmder a Gojjam a v Shoa a Wallo. Avšak co se týče jejich počtu, je jich málo. Amharové s blízkými kmeny Tigre tvoří asi třetinu obyvatelstva (asi 7 800 000). Jejich oblečení je bílé se šálami přes ramena.
Kmeny Oromo tvoří největší etnickou skupinu v zemi, asi 40% obyvatelstva, jsou to pastevci a zemědělci, žijí ve střední a jihozápadní části země.
Shankella - lidé ze západní části země od hranic s Eritrea k jezeru Turkana - tvoří 6% obyvatelstva.

Jazyky:
Amharština, Tigrinya, Orominga, Guaraginga, somálština, arabština a další místní jazyky, ve škole se učí angličtina.

Etiopie je země kontrastů s horami převyšujícími výšku 4.000 metrů, hlubokými řekami a jezery (Blue Nile, Tekezze a další). Západní část je pokryta různou vegetací a východní - Danakil depression - leží 115 m pod úrovní moře - poušť s aktivními sopkami a solnými jezery.
Etiopie nabízí návštěvníkům mnoho lákadel. Je to země křesťanské civilizace, starých archeologických nálezů a architektonických památek.

Oblast Afar
Vše začalo v Afaru. V suché oblasti východní Etiopie, kde našli paleontologové v roce 1974 (Donald Jackson) téměř kompletní pozůstatky Lucy - Australopithecus afarensis - staré 3 - 2 milióny let. Kostra, která dokazuje, že lidé se začali vyvíjet dříve než se předpokládalo. O čtvrt století později se v Afaru nalezla zkamenělina hominida Ardipithecus kadabba, asi 5,5 miliónu let stará, z doby, kdy se vývoj mezi lidmi a šimpanzy rozdělil na dvě větve, což se podle posledních výzkumů událo asi před 6 milióny let. In situ není příliš mnoho vidět, přístup je problematický, ale rekonstrukce koster se nachází v Národním muzeum v Addis Ababa.

Axum
Na první pohled se zdá toto město velmi skromné, ale dříve to bylo hlavní město bohatého impéria, které se táhlo od sudánského Nilu k Rudému moři v Jemenu a bylo křižovatkou obchodu Středozemí, Arabie a Asie. Místní legendy tvrdí, že město bylo založeno nelegitimním synem krále Salamouna a královnou ze Sáby. Je to první sídlo Etiopské ortodoxní církve. Předkřesťanské období charakterizují stély, které dosahují výšky 23 metrů, několik zřícených paláců a ručně vytesané katakomby, které jsou předchůdci ručně kopaných skalních kostelů v Lalibela. Nejdůležitejší církevní stavbou je Kostel Marie ze Sionu, který pochází ze 4. století, přestavěn v 17.století, po zničení muslimským vůdcem Ahmedem Grang. Je tu uložena Archa úmluvy. Axum leží dva dny cesty od Addis Ababa, lze sem i letět.

Lalibela
V roce 1520 se do tohoto komplexu podzemních kostelů vytesaných v červeném kameni dostal první návštěvník z venku, portugalský kněz Francisco Alvarez. Bylo to za vlády krále Lalibela. Vrchol etiopské architektury začal v 1. století n. l., kostely Lalibela jsou neuvěřitelné. Je jich tu více než tucet, všechny vedle sebe, nejpůsobivější je Bet Giyorgis 15 metrů vysoký monolit ručně vytesaný a obrovský Bet Medhane Alem, klasické linie jsou vystuženy 36 vnitřními a 36 vnějšími sloupy. Kostely se stále, i po 800 letech jejich vzniku, používají během ranních mší doprovázených eucharistickými zpěvy charakteristickými pro Etiopskou ortodoxní církev.

V Lower Omo Valley žije 8 kmenů domorodých obyvatel, asi 200.000 lidí. Každý kmen má svou jedinčnou kulturu (Hamer např.). Dnes se sem bohužel pořádají tzv. kulturní safari - forografování místních lidí - opravdové Afriky. Jezdí se do vesnic Karo, Dassenach a Mursi. Mursi, kterých je asi 8000, žijí u Mago NP a jsou neznámějším kmenem z údolí Omo. Ale jejich život se brzy změní výstavbou nové nádrže - Gibe III a třtinovými plantážemi. Mursi jsou známý svými destičkami ve rtech u žen - jako symbol ženskosti. Mursi jsou také známí svou agresivitou, když je chtějí turisté (faranje) fotografovat. 5 birr za fotku (asi 10 CZK ). Ve vesnici Combili asi s 50 obyvateli stále chtějí být fotografovány ženy za peníze. Bohužel mnoho kmenů opouští svůj tradiční způsob života a spoléhá se pouze na příjmy od turistů, to také platí pro děti, které raději než aby šly do školy, pózují turistům. Nagaya - pozdrav kmene Hamer.
Oblast Konso je branou do jižního Omo, hlavní město Karat je obklopeno 32 tradičními vesnicemi, žije zde silný kmen Konso asi 300.000 lidí. Známí jsou speciální zemědělskou technikou, 11 vesnice Konso je na seznamu UNESCO od roku 2011. Např. příjemná je procházka s průvodcem vesnicí Gamole, kde se dozvíte mnoho ze života kmene Konso.
Omo delta na jihozápadě Etiopie je místo, kde žijí kmeny, které mají odlišné jazyky, oblečení,účasy a zdobení těla.
1. Mursi
Je jeden z posledních kmenů, u kterých si ženy dávají do úst destičky. Když žena dosáhne věku 15 -16 let, rozřízne se jí dolní ret a rána se nechá otevřená dřevem než se zhojí Pak se do otvoru vkládají destičky několik měsíců. Tento kmen je tradičně kočovnický,chovající dobytek,který je také prostředkem obchodu a sociálních výměn.
2. Hamar
Jsou velmi pověrčiví ,mají velmi podivné rituály, ženy dovolují mužům své rodiny, aby je zbili, jako symbol lásky. Ženy si velmi potrpí na svůj vzhled a oblékají si kůže z koz ozdobené červenými a žlutými korálky. Vlasy si upravují do prstýnků máslem a červeným barvivem, nosí náramky a náhrdelníky z kovu a korálků, podle věku, bohatství a stavu. Mladí muži jsou známí svým tancem Evangadi a Bull jumping (býčí skákání),obřadem ,při kterém mladí muži, kteří se chtějí ženit skáčou přes řadu býků, aby ukázali rodině nevěsty svou cenu.
3. Kara
Praktikují záplavové pěstování,hlavní plodinou je kukuřice,proso a fazole. Malují si svá těla a obličeje bílou křídou na obřady, důležité jsou také jizvy ,které si dělají na pokožce a pak si vtírají do nich popel,aby byly jizvy stále vidět.To si také dělají na hrudi, aby bylo vidět,že zabil nepřítele nebo nebezpečné zvíře. Ženy mají dekorativní jizvy na břichu.
4. Suri
Jsou pastevci, důležitý je pro ně jejich dobytek, zdobí si těla malbami ,jizvami , ženy si také vkládají do úst destičky. Důležitím prvkem života kmene Suri je boj s tyčemi, známý jako Donga, každý muž je vyzbrojen dřevěnou tyčí, dlouhou asi 6 stop, který musí zdolat svého protivníka. Vítěz je představen skupině dívek, z nichž si může vybrat a požádat ji o roku.
5.Dassanech
Žijí v polopouštní oblasti ,kde se Omo delta stýká s jezerem Turkana, jejich jméno znamená lidé z delty. Dobytek je hlavní pro jejich život, dává jim maso ,mléko, kůži a také praktikují oběti ,jako důkaz odvahy. Kmen je nyní rozdělen do 8 různých klanů ,který má každý svou identitu a odpovědnost .Např. klan Galbur věří, že má moc nad vodou a krokodýly a jsou zodpovědní za léčení nemocí. Jeden z jejich nejdůležitějších obřadů je Dimmi, kdy se žehná prvorozené dceři ,když dosáhne věku 8-10 let ,aby byla plodná.

 

TEXTOVÉ MENU:   | ÚVODNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | UBYTOVÁNÍ | ZÁJEZDY | INFORMACE | KE STAŽENÍ | ZÁJEZD NA MÍRU | RECENZE | DOTAZY | O SPOLEČNOSTI | KONTAKT

Copyright 2008-2022:
Copyright © 2022 STELLA travel, všechna práva vyhrazena

NAVRCHOLU.cz