www.mojeafrika.czSTELLA TRAVEL
prvek 1
prvek 2
prvek 3
prvek 4
prvek 5
KontaktO společnostiDotazyRecenzeZájezd na míruKe staženíInformaceZájezdyUbytováníLetenkyAktualityÚvodní stránka
 

Obchod a hospodářství Afrika

Služby naší CK
Kdy jet do Afriky?
Aktuality - Afrika
Zajímavosti z Afriky
Zajímavá místa Afriky
Národní parky a rezervace Afriky
Praktické informace na cestu do Afriky
Podnebí a přírodní poměry Afrika
Vstupní formality - Afrika
Krátký průvodce- Afrika
Víte, že ...?
Letenky
Provincie, města Afriky
Obchod a hospodářství Afrika
Dějiny , lidé a kultura Afriky
Doprava
Fauna a flóra, příroda - Afrika
Ostatní
Adrenalinové zážitky v Africe
Jazyky Afriky
Významná data, místa ,knihy - Afrika
Světová místa dědictví UNESCO
Safari v Africe - 25 nejlepších míst
Rady na cesty po Africe
 
 

Hospodářství - Angola

Během občanských válek byla většina zemědělských ploch zničena a nebo je ještě stále zaminována, takže skoro všechno jídlo se musí dovážet, i když je země bohatá a úrodná. Dovozy činí zemi jednou z nejdražších na světě, Luanda je čtvrté nejdražší město na světě. Mnoho obyvatel se spoléhá na podporu ze zahraničí.

 

Hospodářství - Botswana

Hospodářství - Botswana

Zemědělství slouží především domácí spotřebě a i když zaměstnává asi 60 % obyvatel, má stále menší význam. Dominuje chov skotu, přičemž značný objem masa je určený na export. Pro domácí spotřebu se pěstují sorgo, ovoce a zelenina, luštěniny, podzemnice olejná, hlízy a bavlna. Nejdůležitějším odvětvím je těžba nerostů, na prvním místě diamantů (3. místo na světě). Dále se těží rudy mědi, niklu a kobaltu. Prakticky veškerá produkce se vyváží, přičemž těžbu financují z velké části jihoafrické společnosti. Značné zásoby uhlí umožňují výrobu elektřiny. V poslední době je snaha oživit místní malovýrobu (potravin, textilu, chemikálií a výrobků ze dřeva) a využít všech možností k rozvoji turistiky.

 

Hospodářství - Burkina Faso

Burkina Faso je největším vývozcem bavlny v Africe,ale vyváží také manganové rudy. Hlavním vývozním artiklem je zlato, bavlna, olejnatá semena, zinkové rudy a ořechy,

 

Hospodářství - Etiopie

Hospodářství - Etiopie

I když zaostalé zemědělství zaměstnává asi 4/5 pracujících, jeho produkce je kvůli suchu a válce nedostatečná a potraviny se musejí dovážet. Dominuje málo efektivní pastevní chov skotu, na vysokohorských pastvinách se také chovají koně, ovce a kozy. Nejdůležitější plodinou je kávovník, pěstovaný podobně jako cukrová třtina v nižších polohách (pod 1.800 m) s tropickým klimatem a s dostatkem srážek. Pro domácí spotřebu se pěstuje kukuřice, sorgo, ječmen, pšenice a luštěniny.

 

Hospodářství -Ghana

Hlavním průmyslem je zemědělství, důlní průmysl, manufaktury,ropa a plyn. Ganga hledá investory. Roční růst GDP 2010-2019 5,7%

 

Hospodářství - Guinea Bissau

Velmi chudá země, GDP 264 USD per capita (2008), zavisející hlavně na zemědelství a rybaření. zemědělství zaměstnává skoro 80% obyvatel,pěstují se zde buráky,cukrová třtina,kokosy,palmový olej, rýže,kukuřice,proso a maňoca. Díky velké deforestraci se snížil počet lesů a nejžádanějších druhů stromů.

 

Hospodářství - JAR

Hodnotou hrubého domácího produktu zaujímá Jihoafrická republika suverénně první místo v Africe, ale v přepočtu na obyvatele je za Libyií, Seychelami a Gabonem, na úrovni sousední Botswany. Má bohatá naleziště nerostných surovin, ale nemá ropu. To mimo jiné ovlivňovalo její ekonomický rozvoj v době hospodářských sankcí, které na ni svět uvalil za uplatňování politiky apartheidu. Zemědělství Přestože asi 40 % obyvatel žije na venkově, zemědělský sektor zaměstnává méně než 10 % práceschopné populace a podílí se velmi malým dílem na tvorbě hrubého domácího produktu. Výnosy plodin jsou velmi ...

 

Hospodářství - Keňa

Zemědělství zaměstnává kolem tří čtvrtin pracujících, přičemž dominuje chov dobytka (zejména skotu), který má k dispozici téměř dvě třetiny rozlohy země. Většina Keňanů hospodaří na půdě, která je ve společném vlastnictví. Plantáže produkují na vývoz čaj, kávu, ovoce (ananas, banány), zeleninu a sisal. Orné půdy je málo. Pro domácí spotřebu se pěstují cukrová třtina, kukuřice, kasava a sladké brambory, luštěniny a obilniny. Významný je rybolov. Vláda podporuje cestovní ruch (populární safari), který je cenným zdrojem deviz. Dřevo z malých ploch lesů je jediným přírodním palivem. Nerostné zdr ...

 

Hospodářství - Komory

Základem ekonomiky Komor je primární sektor - zemědělství, rybolov a chov dobytka. Většina plodin je spotřebována místním obyvatelstvem. 95% vývozu tvoří vanilka, hřebíček, ylang ylang, skořice, muškátový ořech a pepř. Industrializace země je zatím velmi slabá, takže se rozvíjí obchod import-export.

 

Hospodářství - Lesotho

Lesotho je ekonomicky silně závislé na Jižní Africe, s níž tvoří celní unii. Je rovněž členem Rady pro rozvoj a spolupráci zemí jižní Afriky (SADCC), vytvořené v roce 1980 původně jako orgán, který měl pomoci svým členům zmenšit jejich hospodářskou závislost na Jižní Africe. Ta je však dnes rovněž členem této Rady. V zemi je málo úrodné půdy. Pěstuje se hlavně kukuřice, sorgo, ovoce a zelenina, luštěniny a hlízy, výnosy jsou však velmi nízké. Vzhledem k rozsáhlým pastvinám je rozhodující chov ovcí (vlna a mohér jsou důležitým vývozním artiklem), koz a skotu. Nerostných surovin je málo, dolová ...

 

Hospodářství - Mali

Mali je chudý a zaostalý stát. Kolem 80% obyvatel pracuje v zemědělství, které je základem hospodářství. Země byla soběstačná v produkci potravin, než byla oblast Sahelu počínaje rokem 1968 několikrát postižena velkým suchem s katastrofálním úhynem dobytka, jehož chov je hlavním zdrojem obživy. Země disponuje až pětimiliónovými stády ovcí, koz a skotu. Hlavními plodinami jsou proso a sorgo, dále se pěstuje rýže, kukuřice, bavlník, cukrová třtina a podzemnice olejná. Významný je lov ryb v Nigeru. Těží se malé množství zlata a diamantů, sůl a vápenec, existují zásoby rud a železa, uranu, ropy, ...

 

Hospodářství - Malawi

Malawi je slabě rozvinutý zemědělský stát, patřící k nejchudším na světě. Nejdůležitější plodinou pro domácí spotřebu je kukuřice. Zejména pro export se pěstuje tabák (asi 60 % hodnoty vývozu), cukrová třtina, čaj a podzemnice olejná. Nově vysazené lesy umožňují zvyšovat vývoz tvrdého vzácného dřeva. Důležitý je i rybolov na jezeře Malawi. Země má nedostatek surovin, ale zato oplývá vodními zdroji a má dostatek elektřiny z vodních elektráren. Existují ložiska bauxitu, rud železa, mědi, uranu, uhlí a azbestu, ale nejsou dosud využívána. Země už vyrábí většinu spotřebního, zejména potravinářské ...

 

Hospodářství - Maroko

Zemědělství stále ještě zaměstnává asi třetinu pracujících a podílí se necelými 30% na exportu. V důsledku přerozdělení mnoha koloniálních statků mají převahu malé rodinné podniky, existují také družstva dotovaná státem. Orná půda tvoří asi pětinu plochy země a s výjimkou severní horské oblasti je nutné ji zavlažovat. Hlavní plodiny představují pšenice, ječmen, cukrová řepa a citrusy (pomeranče, mandarinky). Významné je pěstování rajčat, oliv a rané zeleniny, vinné révy a brambor. V oázách se pěstují datlové palmy a fíkovníky. Na rozsáhlých pastvinách (více než 45% rozlohy) se chovají převážně ...

 

Hospodářství - Mauritius

Mauritius byl až donedávna silně závislý na produkci cukrové třtiny, ale nyní je jeho hospodářská základna více diverzifikována. Vedle plantáží cukrové třtiny, které zaujímají téměř polovinu plochy ostrova, se pěstuje čaj, banány, brambory, tabák, zelenina (rajčata) a ovoce. Modernizuje se rybolov. Na ostrově pracuje 20 cukrovarů. Rychle se rozvíjí průmysl, hlavně díky vytváření zón volného obchodu, v nichž se zpracovávají dovážené suroviny a polotovary. Takovým způsobem se nejdůležitějším vývozním artiklem stal textil a oděvy, vyvážejí se i výrobky z umělých hmot, hodinky, syntetické drahoka ...

 

Hospodářství - Mozambik

Mozambik je v důsledku dlouhotrvajících válek patrně nejchudší zemí světa. Základem donedávna centrálně plánované ekonomiky je zemědělství a rybolov. Nejdůležitějšími plodinami pro domácí spotřebu jsou kasava a kukuřice. Velká část potravin se však musí dovážet. Zejména pro vývoz se produkují oříšky kešu, kokosové ořechy a kopra, cukrová třtina, bavlna a citrusy. Hlavní vývozní komoditou jsou garnáti a humři. Pastviny zabírají více jak polovinu plochy země, ale rozvoji chovu skotu brání rozšíření mouchy tse-tse přenášející spavou nemoc. Významná je těžba vzácného dřeva. Bohaté zdroje surovin ...

 

Hospodářství - Namibie

Hlavní odvětví: důlní průmysl, rybářství, turistický ruch a zemědělství Nejvíce lidí je zaměstnáno v zemědělství: 46% Nejrychleji rostoucí odvětví: turistický ruch Nerostné suroviny: diamanty, uran, stříbro, zlato, zinek, magnesium, kadmium, měď, olovo, žula, mramor a mnoho polodrahokamů.

 

Hospodářství - Pobřeží slonoviny

Hlavní průmysl -zemědělství. Pobřeží slonoviny je největším producentem kakaa na světě, dolování zlata a vývoz elektřiny. Růst GDP 2010-2018 7,4%.

 

Hospodářství - Senegal

Hlavní průmysl - důlní,stavební, turismus a zemědělství. Roční GDP 2010-2018 5,3%.

 

Hospodářství - Réunion

Hospodářství země je stále závislé na monokulturním pěstování cukrové třtiny. Dále se pěstují vanilka, tabák, různé druhy ovoce (banány, ananasy) a zeleniny (čínské zelí a lilek) a také okrasné rostliny a stromy pro farmaceutické účely. Významný je rybolov (krabi). Největší podíl na exportu má cukr včetně melasy a výrobky na bázi cukru, hlavně rum a ovocné sirupy. Příjmy z turismu vzrůstají a jsou jednou z velmi důležitých položek státního rozpočtu. Dovážejí se potraviny, pohonné hmoty a spotřební zboží. Domácí průmysl se soustřeďuje převážně na zpracování cukrové třtiny a dalších zemědělských ...

 

Hospodářství - Seychelly

Seychelly jsou relativně bohatou zemí, jejíž ekonomika je založena na cestovním ruchu, který vytváří až 1/3 hrubého domácího produktu. Počet návštěvníků za rok převyšuje asi o polovinu počet stálých obyvatel. Zemědělství na ostrovech již neuživí rostoucí obyvatelstvo. Vyváží se ryby (zejména konzervovaný tuňák), skořice, kopra, tabák a kokosové ořechy. Důležitým zdrojem příjmů je reexport ropných produktů. Těží se guano a sůl. Průmysl je omezen na zpracování ryb a zemědělské produkce.

 

Hospodářství - Svazijsko

Svazijsko je zemědělská země s významným cestovním ruchem. Pro domácí spotřebu se pěstují brambory, kukuřice a luštěniny. Nejdůležitější je produkce cukrové třtiny na vývoz. Dále se vyvážejí citrusy a bavlna. Nízký Veld je velmi vhodný zejména pro chov skotu a početnost stád je tradičním měřítkem bohatství. Důležitým zdrojem exportních příjmů je těžba a zpracování dřeva. Významná je těžba azbestu, v menším objemu se těží uhlí, zlato a diamanty. Elektřinu vyrábějí uhelné a malé vodní elektrárny. Průmysl představuje výroba cukru, nápojů, ovocných konzerv, textilu a dřevěných výrobků. Důležitá ...

 

Hospodářství - Tanzánie

Tanzanie patří k nejchudším zemím světa. Zemědělství zaměstnává 80% obyvatel a pro domácí spotřebu produkuje kasavu, kukuřici, cukrovou třtinu, banány a plantýny, sorgo, rýži, proso, fazole, kokosové ořechy a ovoce (mango). Velkou část vývozu pokrývají káva a bavlna, vyváží se také sisal, hřebíček a vanilka (Zanzibar). Země má velké stavy skotu i koz. Výroba často trpí suchem a nedostatkem paliv. Nerostné zdroje jsou málo využívány. Těží se diamanty, zlato, fosfáty a sůl. Průmysl zastupuje rafinerie ropy, výroba cementu, bavlněných tkanin, zpracování masa, kůží a cukru. Základní školy jsou bez ...

 

Hospodářství - Togo

Hlavními zemědělskými produkty jsou : káva,kokos, bavlna, kasava,kukuřice,fazole,rýže,proso, chov dobytka, ryby Hlavní průmysl : dolování fosfátů, zpracování zemědělským produků, výroba cementu, ruční řemesla, textil,nápoje Hlavní exportní komodity : kokos, fosfát,káva,bavlna (Indie, Německo, benin, Ghana, Burkina Faso, Čína, Belgie, Niger a Nigérie) GDP per capita 900 USD (2011)

 

Hospodářství - Uganda

Uganda je zaostalý stát, kde se 80% obyvatel věnuje především pěstování plodin pro domácí spotřebu. Nejvyšší je produkce banánů a plantýnů (banány na vaření, 85% hodnoty exportu na světě), následují kasava, sladké brambory, cukrová třtina, kukuřice, proso, fazole, sorgo a arašídy. Vyváží se káva, čaj a bavlna. Významný je i chov skotu a rybolov v jezerech. Důležitá je těžba dřeva z lesů, které pokrývají 1/4 plochy země. Těží se rudy wolframu, cínu, mědi a zlato. Energie z hydroelektrárny Owen Falls na Nilu dodává proud na zpracování potravin, pro tavírny mědi i pro rostoucí průmysl (textil, ob ...

 

Hospodářství - Zambie

Dvě třetiny obyvatel se zabývají zemědělstvím, ale naprostá většina produkce je určena pro vlastní spotřebu. Nejdůležitější plodinou je kukuřice, pěstuje se také proso, kasava, čirok a nejrůznější druhy zeleniny. Značné množství tabáku, cukrové třtiny, bavlny a arašídů produkovaných hlavně na farmách založených Evropany je určeno na vývoz. Velmi důležitý je chov skotu, ale je omezen jen na oblasti, v nichž se nevyskytuje moucha tse-tse. Intenzivně se těží teakové dřevo pro vývoz. Nové porosty této dřeviny jsou zakládány i na severu země podél hranic se Zairem. Mnoho jezer umožňuje rozsáhlý ryb ...

 

Hospodářství - Zimbabwe

Ekonomika země utrpěla během partyzánské války a vzhledem k hospodářským sankcím v 70. letech velké ztráty. Na druhé straně však některá hospodářská odvětví prospívala, protože je neohrožovala zahraniční konkurence. To se týkalo především zemědělství. Velké farmy, které jsou stále v majetku bělochů, produkují většinu tabáku, bavlny a cukrové třtiny pro vývoz. Čaj a káva se začaly pěstovat právě až v 70. letech. Černí Afričané jsou převážně drobní zemědělci a pěstují hlavně kukuřici a kasavu, v poslední době rovněž pšenici. Rozsáhlý je chov skotu a země je tudíž soběstačná v mléčných výrobcích. ...

 
 

TEXTOVÉ MENU:   | ÚVODNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | UBYTOVÁNÍ | ZÁJEZDY | INFORMACE | KE STAŽENÍ | ZÁJEZD NA MÍRU | RECENZE | DOTAZY | O SPOLEČNOSTI | KONTAKT

Copyright 2008-2024:
Copyright © 2024 STELLA travel, všechna práva vyhrazena

NAVRCHOLU.cz