www.mojeafrika.czSTELLA TRAVEL
prvek 1
prvek 2
prvek 3
prvek 4
prvek 5
KontaktO společnostiDotazyRecenzeZájezd na míruKe staženíInformaceZájezdyUbytováníLetenkyAktualityÚvodní stránka
 
Aktuality - Afrika
Zajímavosti z Afriky
Zajímavá místa Afriky
Národní parky a rezervace Afriky
Praktické informace na cestu do Afriky
Podnebí a přírodní poměry Afrika
Vstupní formality - Afrika
Krátký průvodce- Afrika
Víte, že ...?
Letenky
Provincie, města Afriky
Obchod a hospodářství Afrika
Dějiny , lidé a kultura Afriky
Doprava
Fauna a flóra, příroda - Afrika
Ostatní
Adrenalinové zážitky v Africe
Jazyky Afriky
Významná data, místa ,knihy - Afrika
Světová místa dědictví UNESCO
Safari v Africe - 25 nejlepších míst
Rady na cesty po Africe
 
 
zpátky

Hospodářství - JAR

Obchod a hospodářství Afrika

Hodnotou hrubého domácího produktu zaujímá Jihoafrická republika suverénně první místo v Africe, ale v přepočtu na obyvatele je za Libyií, Seychelami a Gabonem, na úrovni sousední Botswany. Má bohatá naleziště nerostných surovin, ale nemá ropu. To mimo jiné ovlivňovalo její ekonomický rozvoj v době hospodářských sankcí, které na ni svět uvalil za uplatňování politiky apartheidu.

Zemědělství
Přestože asi 40 % obyvatel žije na venkově, zemědělský sektor zaměstnává méně než 10 % práceschopné populace a podílí se velmi malým dílem na tvorbě hrubého domácího produktu. Výnosy plodin jsou velmi kolísavé v závislosti na srážkách; zavodňovací systémy jsou dosud nedostatečné a rovněž eroze půdy zůstává vážným problémem.
Hlavní plodinou je kukuřice, produkce pšenice je podstatně nižší, na vývoz se pěstuje cukrová třtina, citrusy a další ovoce, vinná réva, bavlna a tabák. Významnější je živočišná výroba, která využívá obrovských ploch pastvin (2/3 plochy země) pro chov ovcí a skotu na vývoz masa, mléčných výrobků a vlny. Velmi rozšířené je drůbežářství.
Pod vlivem studeného Benguelského proudu jsou pobřežní vody na jihozápadě bohaté sardinkami, makrelami, garnáty, barakudami a dalšími rybami. Velmi významná je produkce kostní moučky.
Lesních ploch má Jižní Afrika nedostatek, ale dostačují uspokojit větší část domácí spotřeby dřeva.

Průmysl a těžba
Bohaté zásoby zlata (první místo na světě) a diamantů v podmínkách bělošské kolonizace udělaly z Jihoafrické republiky nejbohatší a hospodářsky nejsilnější zemi Afriky. Téměř polovinu hodnoty jihoafrického vývozu tvoří zlato a drahé kameny. JAR patří mezi světové producenty platiny (první místo na světě), rud chromu (první místo na světě), manganu, vanadia (první místo na světě), antimonu, uranu (těžený často v bývalých zlatých dolech) a azbestu. Velmi významná je těžba černého uhlí i železné rudy, dále mědi, stříbra, lithia, aj.
Energetika je založena na spalování domácího uhlí. V zemi pracují největší tepelné elektrárny světa (přes 4000 MW) soustředěné v Transvaalu. Jižní Afrika zajišťuje téměř 2/3 africké produkce elektřiny a část ji také vyváží. Mozambik, Angola i další země jsou napojeny na jihoafrický energetický systém.
Nejdůležitější odvětví průmyslu představuje strojírenství vyrábějící dopravní prostředky, důlní zařízení, zemědělské a stavební stroje a zbraně; dále elektrotechnika a elektronika. Nejrozšířenější je ale všestranné potravinářství a textilní výroba.

Obchod
Asi 30% exportu tvoří zlato, 15% kovy a kovové výrobky, po 10% uhlí a diamanty. Dovážejí se stroje, zařízení, dopravní prostředky, ropa a chemikálie. Hlavním a tradičním obchodním partnerem Jižní Afriky jsou Německo, USA, Japonsko, Velká Británie, Itálie a Švýcarsko. Po událostech v Sowetu roku 1976 se velmi snížily zahraniční investice a země získávala finanční prostředky převážně z prodeje svých velkých zásob zlata. Celní bariéry naopak pomohly rozvoji místního průmyslu a snížily dovoz zboží. De Klerkova politika a změny roku 1994 obchodní styky oživily a zahraniční investice opět vzrostly. Jejich objem bude záviset na politickém vývoji v zemi a tudíž jejich bezpečnosti.

 

TEXTOVÉ MENU:   | ÚVODNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | UBYTOVÁNÍ | ZÁJEZDY | INFORMACE | KE STAŽENÍ | ZÁJEZD NA MÍRU | RECENZE | DOTAZY | O SPOLEČNOSTI | KONTAKT

Copyright 2008-2022:
Copyright © 2022 STELLA travel, všechna práva vyhrazena

NAVRCHOLU.cz