www.mojeafrika.czSTELLA TRAVEL
prvek 1
prvek 2
prvek 3
prvek 4
prvek 5
KontaktO společnostiDotazyRecenzeZájezd na míruKe staženíInformaceZájezdyUbytováníLetenkyAktualityÚvodní stránka
 
Aktuality - Afrika
Zajímavosti z Afriky
Zajímavá místa Afriky
Národní parky a rezervace Afriky
Praktické informace na cestu do Afriky
Podnebí a přírodní poměry Afrika
Vstupní formality - Afrika
Krátký průvodce- Afrika
Víte, že ...?
Letenky
Provincie, města Afriky
Obchod a hospodářství Afrika
Dějiny , lidé a kultura Afriky
Doprava
Fauna a flóra, příroda - Afrika
Ostatní
Adrenalinové zážitky v Africe
Jazyky Afriky
Významná data, místa ,knihy - Afrika
Světová místa dědictví UNESCO
Safari v Africe - 25 nejlepších míst
Rady na cesty po Africe
 
 
zpátky

Dějiny a lidé - JAR

Dějiny , lidé a kultura Afriky

K nejstarším městům v zemi patří Swellendam s krásnou kapsko-holandskou architekturou (z roku 1746), stará misijní stanice s dvojími hodinami. Jedny jsou pevně nastaveny na čtvrt na jednu. Sousední Barrydale jsou zemědělská místa Overbergu - rustikální restaurace s výborným jídlem.
Hogsback, nad Alce v pohoří Amathole leží pohádkové město, kde trávil čas i JRR Tolkiien, žijí zde umělci a alternativní léčitelé, Wizard Sleeve inn, Fairy Ream Garden a labyrint.

Území Jižní Afriky bylo od nejstarších dob osídleno pravěkými lidmi a jejich přímými následníky se stali lovci a sběrači divoce rostoucích plodů Sanové (Křováci) a pastevečtí Khoinové (Hotentoti). Od 2. století našeho letopočtu začali do země přicházet černošské kmeny bantusky hovořících zemědělců a chovatelů dobytka, které s výjimkou nejjižnějších oblastí osídlily většinu jižní Afriky.
Portugalský mořeplavec Bartolomeo Diaz (asi 1450 - 1500) obeplul v roce 1488 mys Dobré naděje, ale teprve v roce 1652 zde Holandská východoindická společnost založila stanici, která měla zajistit zásobování. Vnitrozemí začali osídlovat lidé nazývaní Búrové (farmáři) nebo Afrikánci a střetávali se při tom s místním khoinským obyvatelstvem. Od konce 18. století zase s černošskými zemědělci kmenů Xhosa, Pondo aj., kteří osídlovali nová území západně od Rybí řeky (Fish River mezi East London a Port Elizabeth). Khoinové byli vyháněni do převážně pouštních vnitrozemských oblastí a byli časem téměř vyhubeni. Mezi bělošskými farmáři (trekery), postupujícími na východ, a černošskými bantuskými kmeny, docházelo k celé řadě ozbrojených střetů se střídavými výsledky.
V roce 1795 obsadila britská vojska Kapsko, ale v roce 1802 ho opět opustila. O čtyři roky později se tam vylodila znovu a vytvořila z něho britský protektorát. Mnozí Búrové na protest proti anglické vládě a zrušení otroctví opouštěli ve 30. letech jižní oblasti a začali obsazovat vzdálené severní a severovýchodní vnitrozemí (Velký trek). Za řekami Vaal a Oranje založili v roce 1838 vlastní Jihoafrickou republiku (později přejmenovanou na Transvaal) a v r. 1854 Oranžský svobodný stát. Britové uznali samostatnost obou těchto států, ale v 70. letech, po objevení ložisek diamantů a zlata, došlo k obrovskému přílivu nových osadníků a posléze ke dvěma válkám mezi Búry a Angličany, které skončily roku 1902 vítězstvím britských vojsk. V roce 1910 se vytvořila Jihoafrická unie, která se v následujícím desetiletí změnila na britské dominium.
Během 1. světové války jihoafrická vojska porazila německou armádu v Jihozápadní Africe (dnešní Namibii), která ji poté byla Společností národů svěřena jako mandátní území. Po vypuknutí 2. světové války část Afrikánců nesouhlasila s rozhodnutím vlády postavit se po boku britských vojsk proti Německu. V roce 1948 zvítězila ve volbách afrikánská Národní strana a začala zavádět politiku apartheidu, odděleného vývoje etnických skupin.
Pro černé Afričany bylo zřízeno deset černošských států, tzv. "domovin", z nichž čtyři se na přelomu 70. a 80. let prohlásily za svrchované (tzv. bantustan), ovšem kromě jihoafrické vlády je žádný jiný stát diplomaticky neuznal. Jejich celková rozloha zabírala pouhou 1/9 plochy Jižní Afriky. Diskriminováni byli i Indové, kteří přišli do Jižní Afriky v druhé polovině 19. století jako námezdní síly na cukrové plantáže v Natalu. Obdobně utrpěli ztrátou občanských práv i míšenci, tzv. barevní, kterých je nejvíce v Kapsku. Důsledná rasová segregace se v praxi nemohla uskutečnit, protože černí dělníci často pracovali společně s bílými, hlavně v dolech a továrnách. Černoši však nemohli zastávat kvalifikovanou práci a jejich mzdy byly podstatně nižší. Ve velkých městech, např. v Johannesburgu, vznikly v blízkosti centra rezidenční čtvrtě pro bílé Jihoafričany, zatímco na periférii se rozrůstala chudá černošská sídliště jako Soweto.
V roce 1961 se Jižní Afrika jednostranně prohlásila republikou a přestala být členem Britského společenství. Odpor proti apartheidu byl poté stíhán stále tvrději a v roce 1976 došlo při potlačení vzpoury černošské mládeže v Sowetu, která začala jako protest proti používání afrikánštiny na základních školách, k usmrcení a těžkým zraněním stovek lidí.
Vedoucí představitel nejdůležitější opoziční černošské strany Afrického národního kongresu (ANC) Nelson Mandela (nar. 1918), byl mimo jiné na nátlak světové veřejnosti v roce 1990 propuštěn z vězení, kde strávil 27 let. Tehdejší prezident Willem de Klerk (nar. 1936) se téhož roku rozhodl skončit s politikou apartheidu a ANC na oplátku slíbil zastavit ozbrojené útoky partyzánského typu, které třicet let organizoval proti jihoafrické vládě. Referendum bělošského obyvatelstva v roce 1992 schválilo postup de Klerka a souhlasilo s vypracováním nové ústavy, která po schválení všemi politickými subjekty včetně ANC a převážně zulské Strany svobody Inkatha vešla v platnost ještě před prvními všeobecnými demokratickými volbami, které se uskutečnily v dubnu 1994. Rovněž bylo dohodnuto, že nová vláda "národní jednoty" bude sestavena bez ohledu na volební výsledky. Podle očekávání zvítězil ANC a Nelson Mandela se stal prezidentem. Roku 1995 byla ustavena komise pro případ porušování lidských práv, jehož se mezi lety 1960 - 1993 dopouštěly všechny strany. V roce 1997 se vůdčím představitelem ANC stal Thabo Mbeki, který nahradil odstoupivšího prezidenta Mandelu.
Po nástupu Willema de Klerka do funkce předsedy Národní strany a posléze prezidenta v roce 1989 přestaly postupně platit základní rasové zákony, které dělily obyvatelstvo do čtyř rasových skupin (bílí, černí, Indové a míšenci) a zakazovaly smíšená manželství. Podle nich byli černí Afričané v tzv. "bílých oblastech" a městech považováni za cizince. Více než 3/4 obyvatel země tvoří potomci bantusky hovořících Afričanů, z nichž nejpočetnější jsou Zuluuové, Khosové a Sothové. Bílých Jihoafričanů je méně než 1/7, většina z nich pochází z rodin dávných evropských usedlíků a dává přednost jazyku afrikaans před angličtinou. Míšenci tvoří necelou desetinu populace a Asiaté, převážně Indové, jsou rovněž nezanedbatelnou etnickou menšinou. Více než 60 % obyvatel již žije ve městech.
Afrikánština a angličtina byly donedávna jedinými úředními jazyky. Po volbách v roce 1994 je jim postaveno na roveň dalších sedm používaných afrických jazyků. Angličtina si však zachovává výsostné postavení univerzálního dorozumívacího jazyka. Asi 70 % obyvatel se hlásí ke křesťanství. Afrikánci jsou oddanými stoupenci Holandské reformní církve. Někteří černí Jihoafričané doposud vyznávají tradiční africká náboženství a v zemi existují také hinduistické chrámy a muslimské mešity.

Západní a Východní Kapsko je domovem rozmanitých lidí a kultur, můžete vidět tradiční život ve vesnicích Xhosa, navštívit města osídlenců a seznámit se s tím, jak farmaří, objevit jak žijí v Kapském Městě ve slumech.
V Kapském Městě potkáte hudebníky, umělce, vypravěče, básníky, spirituální vůdce, sportovce, obchodníky, poznáte místní kuchyni - Cuisine Route, z Bo Kaap koření, Xhosa ochutnávky jídel, malajské Curry. Ve Waenhuiskrans - Arniston - rybáři. Původními obyvateli JAR byli Sanové, známý svými schopnosti přežití v nejdrsnějších podmínkách, v !Khwa ttu centre u Yzerfontein na západním ponřeží se můžete seznámit s jejich zručností, poslechnout si jejich hudbu. V oblasti Outeniqua se můžete vydat na trasu původních osídlenců od Mossel Bay, potkáte se s místními obyvateli v Fremeirsheim a KwaNonqaba. Ve Východním Kapsku můžete spát v hliněné chatrči, tradičním obydlí kmene Xhosa, najdete je každé čtyři hodiny na trase od Mdumbi do Stambeni, některé z nich jsou v přírodní rezervaci. V Graaf Reinet vám Xolile Speelman ukáže tradiční způsob života Xhosa. Navštivte muzeum Nelsona Mandely v Mthatha, Mandela žil a narodil se v blízkém Qunu. Světové místo dědictví Unesco je spojeno se jménem Mandely - Robben Island, zde strávil 18 let ze svého 27letého věznění. Z ostrova jsou i krásné výhledy na Stolovou horu.
Riebeek Kasteel a Riebeek west ve Swartlandu - vesnice se zajímavými galeriemi a obchody, pěstování oliv.
Nieu Bethesda - malá vesnice v polopoušti Karoo pohoří Sneeuberg, Owl House - dům umělkyně Helen Martins.
Města osídlenců:
Stellenbosch, Paarl a Franschhoek - většina osídlenců byli Holanďané, Němci a francouzští Hugenoti, vystavěli krásné domy v kapsko-holadském stylu, založili vinice, místní víno proslavilo tuto oblast, jsou zde i galerie a muzea. Boland je kulinářským centrem země a jsou zde výborné restaurace.
Grahamstown - 1820 osadníků z Anglie založilo Grahamstown pro okoní farmy, je zde kostel, muzea, koná se tu festival každoročně v červenci. Dalšími osaníky byli Xhosa, s kterými bojovali Britové a Búrové. Navštivte Rhini slum.
Graaf Reinet - známé jako Poklad Karoo, je tu více než 220 národních památníků, 4 výborná muzea, Old Library Museum - kde jsou fosilie staré až 230 miliónů let. Architektura kapsko-holandská, viktoriánská a styl Karoo, kolem je NP Camdeboo.
V roce 2010 žilo v Johannesburgu 3,8 mlionu lidí, v roce 2025 to může být už 4,7 milionu obyvatel, v Kapském Městě žilo v roce 2010 3,5 milionu lidí, v roce 2025 to může být již 4,4 milionu obyvatel.

Života Nelsona Mandely
Nelson Mandela patří k nejznámějšám osobnostem JAR.
1918-1920 Mwezo
18.července 1918 se narodil v malé odlehlé vesničce Mwezo třetí ženě náčelníka Gadla.
Mandela syn dostal jméno Thembů-Rolihlahla neboli Troublemaker, jméno Nelson přišlo později. V Mwezo žil v raném dětství. Vnuk Nelsona Mandely a jeho Mandla byl vyhlášen náčelníkem v roce 2007. V Mwezo Komkhulu otevřeli v roce muzeum Thembu kultury.

1920-1927 Qunu
Už v pěti letech se stal pasáčkem ovcí. Rolihlahla a jeho matka se přestěhovali 18 km od Mwezo do větší vesnice Qunu k příbuzným. V Qunu se nachází muzeum Nelsona Mandely a dům, který Mandela získal na poč.90.let 20.století. Můžete navštívit místo, kam Rolihlahla chodil do školy, zde také dostal od učitelky Miss Mdingane sedmiletý chlapec anglické jméno Nelson.

1927-1941 Mqhekezweni
Velký vliv na vývoj Nelsona Mandely měl náčelník Jongintaba Dalindyebo, když zemřel otec Mandely - Nelsonovi bylo 9 let - dostal se do péče tohoto náčelníka a zde také v Mqhekezweni chodil do školy. Zachoval se zde rondavel, kde bydlel, nedaleko od místa, kde se scházeli místní stařešinové a náčelník, tak je tomu dodnes.

1941-1944 Alexandra
Vidina, že se bude muset oženit jej vyhnala z Mqhekezweni do Johannesburgu, aby si tu našel práci. Nelson se dal na práva a usídlil se v townshipu Alexandře v pokoji na 46 Seventh Avenue. V tu dobu Alexanda přitahovala jak hledače zaměstnání, ale i gangstery.
Alexandra je nejstarší township.

1946-1990 Orlando West
Mandela se oženil s Evelyn, svou první ženou a přestěhovali se do jednoduchého obecního domu (Vilakazi Street) v Soweto, což byl jeho domov dalších 44 let. I po dlouhém věznení a propuštění v roce 1990 se sem vrátil se svou druhou ženou Winnie. Ale neměli zde soukromí, tak se po 11 dnech přestěhovali na předměstí Houghton, kde rodina zůstala do roku 1996, kdy se dům stal muzeem (Mandela House Museum). V domě jsou fotografie a memorabilia.

1952-1960 Kancléřský dům
Zde si našel kancelář se svým společníkem Oliverem Tambo v době v majetku Indů v blízkosti magistrátu. Budova byla zrestaurována a je tu postavena socha Mandely. Výlohy domu slouží jako muzeum.

1955 Kliptown
V červnu 1955 se více než 3.000 lidí shromáždilo ve vesnici Kliptown za účelem ratifikace lidového manifestu Charty svobody. Této manifestace se zúčastil i Mandela a Walter Sisulu. Kliptown je nyní součástí Soweto a je tu malé muzeum.

1956 a 1962 Costitution Hall
5.12.1956 byl Mandela zatčen a odvezen do věznice Old Fort Prison, bylo zde uvězěno mnoho politických aktivistů Komplex věznice přejmenovaný na Cosntitution Hall je také dokladem minulosti země a tvrdých podmínek, které zde panovaly.
1961-1962 se odstěhoval do Lliesleaf Farm, což bylo sídlo vedení komunistické strany a militantního křídla ANC, nyní je zde velmi zajímavé muzeum.

1963 a 1964 -1982 Robben Island
Sem se nejdříve dostalv zimě 1963, byl sem poslán na dva týdny, o rok později byl odsouzen na doživotí a opět poslán do tohoto vězení, kde strávil 18 let. V roce 1996 se vězení stalo muzeem.

1990 a 1994 -1999
Osvobozen byl 11.2.1990 a měl veřejný proslov před 250.000 posluchači v Kapském Městě a poděkoval za podporu během jeho uvěznění. I v Kapské Městě je socha Madiby na Nobel Sqaure a v atriu Mandela Rhodes Place.
Vzpomínky na dobu apartheidu můžete najít na mnoha místech JAR:
1. Mthata, 2. Nelson Mandela Bay (Port Elizabeth), 3.Sandton, 4.Hougthton, 5. District six Museum v Kapském Městě, 6. Polsmoor vězení, kam byl přemístěn v roce 1982, 7. Victor Verster věznice u Paarl, kde strávil posledních 18 měsíců věznění.


Vice najdete v knize Long Walk to Freedom.

Kolébka lidstva
Cradle of Humankind -toto místo ze seznamu UNESCO zahrnuje 13 jeskyní a děr,které tovří ideání prostředí pro zkameněliny.Při výkopech byly odhaleny tisíce pozůstatků hominidů,nejbohatší místo vykopávek v Africe,dokazující osídlení hominidy před 3,5 milionem let. Sterkfontein´s Cave je nejbohatší na hominidní fosilie, od roku 1936 zde bylo nalezeno více než 500 pozůstatků. Hlavním cílem turistů je Maropeng Visitor centre,moderní interaktivní instalace,prohlídka zde začíná plavbou na lodi po podzemní řece proti proudu času. Maropeng leží 40 km na západ od Johannesburgu, cesta sem může trvat asi 30 minut podle provozu.


Mapungubwe Hill
leží na jižním břehu Limpopo,pískovcová citadela byla dříve kráslovským hlavním městem obchodní říše,která vyvážela zlato a slonovinu do přístavů Indického oceánu jako Sofala, Kilwa přes údolí Zambezi. Místo bylo opuštěbo ve 13.století,ale stále je považování místními za posvítné,nazývají jej Tshavhadzimu /Místo duší / a nechtějí na kopec vystoupit nebo se na něj přímo podívat,aby nevyrušovali předky. Staré město na kopci nemá takovou architekturu jako Great Zimbabwe,ale je tu mnoho artefaktů v novém muzeu -skleněné korále z Egypta a Asie,výrobky ze zlata a mědi,sošky nosorožců ze zlata. Kopec se nachází v Národním parku Mapungubwe,asi 6 hodin jízdy od Johannesburgu na sever,v parku také žije mnoho ptáků a zvířat.


Robben Island
Pro většinu Afriky doba kolonialismu skončila v 60.letech 20.století Ale jinak to bylo v JIžní Africe,kdy bílá vláda zavedla systém známý jako apartheid proti nebílé populaci a ten zde trval až do 90.let 20.století. Asi nejznámějším místem vzestupu a pádu apartheidu je Robben Island,který leži v zátoce Table Bay a bylo to místo věznění od roku 1658,kdy vzpurný místní obchodník Autshumato byl vyhnán na ostrov holandským guvernétem Kapského Města. Za apartheidu byl Robben Island jedno z nejstřeženějších vězení pro politické vězně, neznámější z nich je Nelson Mandela,ale také Robert Sobukwe, Givan Mbeki / otec Thaba Mbekiho/ a Jacob Zuma. Prohlédnout si můžete lom,kde vězni parcovali a celu,kde byl Mandela vězněn 18 let. Výlety se organizují z Waterfrontu denně od 9 do 15 hodin,

 

TEXTOVÉ MENU:   | ÚVODNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | UBYTOVÁNÍ | ZÁJEZDY | INFORMACE | KE STAŽENÍ | ZÁJEZD NA MÍRU | RECENZE | DOTAZY | O SPOLEČNOSTI | KONTAKT

Copyright 2008-2022:
Copyright © 2022 STELLA travel, všechna práva vyhrazena

NAVRCHOLU.cz