www.mojeafrika.czSTELLA TRAVEL
prvek 1
prvek 2
prvek 3
prvek 4
prvek 5
KontaktO společnostiDotazyRecenzeZájezd na míruKe staženíInformaceZájezdyUbytováníLetenkyAktualityÚvodní stránka
 
Služby naší CK
Kdy jet do Afriky?
Aktuality - Afrika
Zajímavosti z Afriky
Zajímavá místa Afriky
Národní parky a rezervace Afriky
Praktické informace na cestu do Afriky
Podnebí a přírodní poměry Afrika
Vstupní formality - Afrika
Krátký průvodce- Afrika
Víte, že ...?
Letenky
Provincie, města Afriky
Obchod a hospodářství Afrika
Dějiny , lidé a kultura Afriky
Doprava
Fauna a flóra, příroda - Afrika
Ostatní
Adrenalinové zážitky v Africe
Jazyky Afriky
Významná data, místa ,knihy - Afrika
Světová místa dědictví UNESCO
Safari v Africe - 25 nejlepších míst
Rady na cesty po Africe
 
 
zpátky

Zajímavá místa - Etiopie

Zajímavá místa - Etiopie

Zajímavá místa Afriky

Ať cestujete po Etiopii jakkoli, vždy se setkáte s její minulostí. Etiopskou historii zachycuje mnoho legend, jedna z nich říká, že císař Menelik, syn královny ze Sáby a krále Šalamouna, přišel z Jeruzaléma do Axumu a založil zde jednu z nejdéle trvajících královských dynastií na světě. Známé trasy vás zavedou na fascinující a legendární místa jako Lalibela, Axum, Gondar, Debre Damo, Bahar Dar a Harar. Minulost ožívá v nádherné zemi ve formě podivných a krásných kostelů, památek a zřícenin. Etiopie je země, kterou je nutno objevit, je tajemná, krásná a zcela mimořádná.

1. Yeha a Debre Damo
Historická cesta Etiopií začíná u pozůstatků z Yeha - centra staré civilizace v severní části země, v oblasti Tigray, která leží několik hodin cesty od Axumu. Trasa vás povede nepřístupnými stezkami do dramatické náhorní plošiny. Žluté kamenné zříceniny Chrámu měsíce (Temple of the Moon) pocházejí z 5. století př.n.l.. Budova s přesně opracovanými bloky kamene byla postavena v době sábské civiliazace. Yeha je známa svými nápisy a jemnými předměty z bronzu a dalšími artefakty, které zde byly objeveny. Kromě chrámu se o lidech, kteří jej postavili, moc neví a spousta otázek zůstává bez odpovědi. Obě dvě místa leží na SV od Aksum, Yeha je místem zrodu první etiopské civilizace před 3000 lety. Chrám, který zde zůstal údajně pochází z 8.století př.n.l. Debre Damo pochází z období křesťantsví a patří k nejoblíbenějším klášterům, pravděpodobně byl založen v 6.století za vlády krále Gebre Meskel. Abyste jej mohli navštívít, nesmíte mít strach z výšek, protože musíte po laně zdolat vertikální útes, abyse se dostali dovnitř, mniši vám budou nápomocni. Vstup do kláštera není povolen ženám.

2. Blue Nile Falls a Bahir Dar
Výchozím místem pro návštěvu Blue Nile Falls (vodopádů Modrého Nilu) nebo pro ostrovy na jezeře Tana je rušné obchodní město Bahar Dar, které charakterizují široké ulice lemované palmami a tropickou vegetací, řemeslné výrobky a tkalcovská centra. Na 37 ostrovech Lake Tana se nachází dvacítka klášterů s přežívajícími pozůstatky starých tradic. Pomocí restaurátorských prací se podařilo vysvětlit gondarenský charakter některých maleb objevených v nádherných klášterech a kostelích na ostrovech.
Modrý Nil pramení v jezeře Tana (Tissisat Falls) a spojuje se s Bílým Nilem v Omdurman v Súdánu. Sílu řeky je možné pozorovat již 30 km od místa, kde řeka opouští Lake Tana. Je to dramatická podívaná na vodopády. Modrý Nil padá z výšky 45 metrů, dramatickou podívanou umocňuje duha vznášející se nad strží. Místní jméno Tissisat znamená vodu, která kouří. Příchod k vodopádům je přes vesnici Tissisat, odkud vás místní průvodci zavedou na zajímavá místa. Vodopády Tisissat objevil v roce 1770 Bruce James. Nahir Dar leží na jihu Lake Tana, má přímořskou atmosféru. Je to místo vhodné pro návštěvu první den po příletu nebo před odletem. Pokud jste unaveni, tak poslouchejte jen zpěv ptáků, šplouchající vlny a užijte si západ slunce. Vidět tu můžete staré kanoe tankwa, které jsou vyrobeny z pleteného papyrusu. Jsou nepotopitelné a převážel se na nich dobytek. Můžete navštívit místní trh (nejlépe v sobotu). O kousek dál leží památník věnovaný padlým v boji proti socialistickému režimu Derg v poslední čtvrtině 20.století. Bahir Dar je základnou pro návštěvu kláštěrů na jezeře Tana a Tis Isat. Nedaleko od pramene Modrého Nilu - Lake Tana - leží krásné vodopády Tis Isat, jméno znamená - voda, která kouří v ahmarštině. Také se nazývají vodopády Modrého Nilu. Scéna je nejdramatičtější v období dešťů, ale krajina kolem je pěkná celoročně, dá se sem dojet na půldenní výlet z Bahir Dar.

3. Lake Tana
Jezero Tana se také nazývá Bahir Dar - domov klášterů. Jedná se o největší vodní plochou v zemi s mnoha ostrovy (37) a poloostrovy, na nichž jsou historické kláštery a kostely. Nejposvátnějším ostrovem jezera je Dega Estefanos, kde leží klášter ozdobený nádhernými malbami a ikonami, jsou tu také uloženy vzácné rukopisy a pozůstatky mnoha etiopských vládců. Na jezeře jsou ostrůvky a mnoha pelikány. Jezero má rozlohu 3.500 km2, ale nejvíce pokladů je uloženo na ostrovech, za stromy jsou ukryty kláštěry, které jsou velmi staré. Některé snad i z předkřesťanské doby. Vydejte se na celodenní výlet lodí a navštivte tyto fascinující stavby a setkejte se kněžími. Mnoho kláštěrů nesmí navštívit ženy.

4. Gondar
Majestátné město Gondar založil vládce Fasilidas kolem roku 1635, je známé svými středověkými hrady a architekturou kostelů. Gondar, který byl hlavním městem země do roku 1855, si uchovává atmosféru starého šarmu s aurou tajemna. Město bývalo centrem náboženství a Fasilidas a jeho následníci zasvětili město také umění. Více než 200 let se zde vyučovalo malířství, hudba, tanec, básnictví a další disciplíny. Tzv. Bathing Palace císaře Fasilidase (palác, kde se koupal), se každoročně naplňuje při obřadu Timket vodou z blízké řeky Qaha. Gondar leží ve výšce 2.300 metrů a je odtud výhled do okolní krajiny. Hlavní hrad byl postaven v letech 1630-1640. Císař se zajímal o architekturu a postavil také sedm kostelů, mnoho mostů a unikátní tříposchoďový pavilon. Gondar byl domovem několika etiopských vládců v 17. a 18.století, i když zde již dávno nejsou, pohádkové stavby - hrady a paláce zde zůstaly. Nejzajímavější patřil císaři Fasiladasi, který zde měl 4 roky hlavní město (vládl 1632-67). Můžete si prohlédnout Světové místo dědictví UNESCO - královský hrad, mimo hradby jsou i další zajímavá místa Fasiladasův komplex bazénů a kostel Debre Berhan Selassie s krásným malovaným stropem. Gondar je také základnou pro návštěvu Simienských hor.

5. Axum
Nejsevernější zastávkou na cestě je Axum. Je to nejstarší město Etiopie založené před 500 lety po úpadku Yeha. Známá je především katedrála St.Mary of Zion, kde jsou uloženy ostatky bývalých panovníků. Podivuhodné jsou také monolitické stély z jednoho kusu žuly zdobené obrázky dveří a oken. Nyní je Axum malé město obklopené suchými kopci. Díky chrámům, palácům a pevnosti je tu však vidět bohatá minulost. Axum má stále velký vliv na duchovní život mnoha Etiopanů. Aksum je spojeno s královnou ze Sáby a je zde uložena Archa úmluvy, Aksum je kouzelné město, jsou zde stély, staré hroby. Většina památek ještě nebyla vykopána z doby předkřesťanské. Je to další místo na seznamu UNESCO.

6. Debre Damo
Je jedinečné a nezapomenutelné místo, odlehlé daleko od ruchu 21. století. Je to nebeský ostrov skal a panoramatických výhledů na okolní krajinu, místo které poskytuje útočiště mnichům a kam ženy nesmí. Přístup do kláštera je pouze po laně, ale výstup se určitě vyplatí. Debre Damo leží asi 4 hodiny jízdy od Axum a další dvě po 25 metrovém srázu. Mniši vás uváží na lano a vytáhnou nahoru. Díky nepřístupnosti si klášter uchoval svou 1400 let starou historii. Jsou zde uloženy nejstarší rukopisy v zemi, drahocenné jsou řezby a výzdoba kostela, kolem kterého je klášter postaven. Nástěnné malby v kostele zachycují historii založení Debre Damo Abunou Aragawi, svatým, který byl vytažen na vrcholek obrovským hadem. Podle legendy ho chránil archanděl Gabriel, aby jej had neuštkl. Svatý položil kříž na kámen, který dnes líbají všichni, kdo vstoupí do kláštera.

7. Lalibela
Poslední zastávkou po okružní historické cestě je legendární město ze skály Lalibela (včely), známé jako osmý div světa. Lalibela (dříve Roha) získala jméno po králi, během jehož vlády ve druhé polovině 12. století vznikly kamenné kostely. Legenda praví, že kostely byly postaveny velmi rychle za pomoci andělů. Nejedná se o pár jednoduchých staveb, ale přímo labyrint tunelů, chodeb a budov, které byly vytesány přímo do původních skal. Stavebníci si nejdříve museli vyznačit, kde kostel vznikne. Poté na všech čtyřech stranách vysekali ve skalách příkopy, čímž vlastně vznikl ohromný skalní monolit představující budovu kostela zvenku. Následně se prorážely dveře a poté se mohl vysekávat vnitřní prostor. Kostely vznikaly v relativně měkkém červeném sopečném kameni tuf, což práci ulehčovalo. Kdo přesně kostely stavěl není známo. Historici odhadují, že na stavbu takových objektů bylo potřeba až 40 000 dělníků. 11 kostelů vytesaných ve skále je uměleckým dílem, každý z nich je vytesán do hloubi skály, exteriéry i interiéry jsou kouzelné. Všechny kostely jsou místními využívány pro náboženské obřady, jako by se zde po tisíciletí zastavil čas.

Skalní kostely v Tigray
Pojedete kolem dramatických útesů a zdá se, že Vám nic neunikne, ale kostely jsou postaveny v odlehlých místech, vědci se domnívají, že zde byly vytesány mezi 9.-12.stoletím, aby byly ukryty před vpády muslimů. Máte-li strach z výšek, raději sem nejezděte, ale pohledy odtud jsou překrásné. Kostely ve skalách mají jednoduchou architekturu, nejlepší polohu má Abuna Yemata Guh, ale dostat se sem je velmi náročné.

8. Harar
Žádná návštěva Etiopie by nebyla kompletní bez návštěvy středověkého opevněného města Harar, které leží na východní straně Velké příkopové propadliny. Harar si dodnes uchoval středověký charakter. Velká mešita v Hararu se svými dvěma bílými minarety dominujícími dvoru přitahuje poutníky z celého islámského světa. Kulturní různorodost je nejlépe vidět na starém tržišti a ve Velké mešitě (Al-Jami) ve středu města. Vedle mešity stojí katedrála Madhane Alem, kde jsou uloženy tradiční náboženské předměty. Do Hararu se dalo dříve dojet jen s karavanou nebo na mule. Dnes je to moderní město s letištěm a mnoha krásnými hotely. Dobře udržovaná cesta z Dire Dawa nabízí krásnou vyhlídkou jízdu. Historickou důležitost má Harar díky svému opevnění a branám. V roce 1989 se místo stalo světovým dědictvím UNESCO.

9. Jezera Velké příkopové propadliny
Propadlina se táhne ze Středního východu až po Mozambik. Na jihu Etiopie najdete město Arbaminch (což znamená 40 pramenů). Je to důležitý vodní zdroj, který se rozkládá proti NP Nech Sar (bílá tráva), kde žije mnoho zvířat, hlavně zebry. Dalšími důležitými jezery jsou Lake Chomo a Lake Abaya v NP Nech Sar. Lake Abaya (most do nebe) je nejdelší jezero v zemi, od jezera Chomo je odděleno kopcem. Kolem řek žijí kmeny Ganjullle a Gujji. U ústí malé řeky Kulfo se konají krokodýlí trhy, které jsou bezpochyby nezapomenutelným zážitkem. Oblast je také známa různými druhy ptáků a hrochy. Kromě toho jsou zde také nejlepší horké prameny a lázně.

10. Údolí Omo
Na jihozápadě od hlavního města teče řeka Omo, která protéká jižní částí země v délce asi 1.000 km různými prostředími od horského, přes deštný prales, savanu a poušť. V jižní Etiopii najdeme nejodlehlejší kmeny, které ještě žijí tradičním africkým způsobem a v izolaci - Karos, Gelebs, Hammers, Bumes, Mursis a další. Musri a Surma jsou známy svými pláty - talíři, které si vkládají do rtů. Karos a Hammers mají krásné malby na těle atd. Jih je také domovem kmene Dorze, které vytvářejí krásné košíkářské výrobky. Tato oblast nabízí zajímavou kulturu, obřady, neuvěřitelný život jednotlivých kmenů a krásné scenérie. V jižní části leží několik parků, kde lze vidět bůvoly, gepardy, levharty, žirafy, zebry, lvy a různé druhy antilop.

11. Addis Ababa
Hlavní město Etiopie, politické a obchodní centrum země, kde žijí 4 miliony lidí, založil v roce 1887 císař Menelik. Ve městě je mnoho manufaktur, kde se vyrábí oblečení, obuv, kovové výrobky, stavebniny a zpracovávají se potravinářské suroviny. Výrobky se prodávají na tržišti Mercato. Addis Ababa má příjemné klima díky velké nadmořské výšce, které dotváří četné stromy především eukalypty. Sídlí zde universita, výzkumné ústavy, školy hudební a umělecké. Odehrává se tu mnoho mezinárodních konferencí. Za pozornost stojí katedrála Sv. Jiří (1896), palác Menelika II., muzea s uměleckými, etnologickými a archeologickými sbírkami. Addis Ababa je mladé město, které vzniklo až na konci 18.století, kdysi zde vzniklo hlavní město za vlády Menelika II., je tu pěkné náměstí, mnoho muzeí, památníků. Letiště Bole spojuje Etiopii se světem, ale i s většími městy v zemi, zde vždy začíná a končí vaše cesta historickým okruhem.

Simienské pohoří
Dosahuje výšky až 4.500 metrů, můžete se sem vydat na krátkou vycházku nebo na několikadenní trek a dobýt Ras Dashen (4.543 metrů), pohledy z výšky jsou nádherné. Žijí zde velké skupiny paviánů gelada až o 800 členech, další endemické druhy jsou walia ibex a etiopský vlk, ale není snadné je vidět.

Kmeny Afar ze severovýchodu Etiopie nazývají toto místo brána do pekel: Sopka Erta Ale vstupuje do výšky 600 metrů z prolákliny Danakil, je to jedno z nejteplějších míst na světě. Výstup na vrchol odhalí dramatickou krajinu, poslední výbuch sopky byl v roce 2005, závěrečná stezka vás dovede přímo k okraji propasti, kde uvidíte ztuhlou černou lávu a další cesta vede do kráteru. Erta Ale je snado dosažitelný aktivní vulkán, jeden z pěti na světě, který má stálé jezero ze žhavé lávy.

V Etiopii najdeme i nejdelší podzemní pískovcové chodby v Africe, jsou 16 km dlouhé a pojmenovány jsou podle Sheika Sof Omara - Sof Omar Caves, islámského svatého, který se zde skýrval ve 12.století. Tento labyrint leží v jihovýchodní Etiopii u 90 metrů hlubokého kaňonu vyhloubeného řekou Weyb River. Návštěva tohoto místa - znamená skupinu geografických kontrastů. Chodby začínají stejně jako řeka Weyb v Bale Mountains, kde žijí endemické druhy Etiopské vysočiny - etiopský vlk a horská antlilopa nyala. Od náhorního městečka Robe vede cesta na východ do západní části - Ogadenu, který je tvořen pískem. Kaňon se nachází asi 3 hodiny od Robe, místě s akáciemi a termitišti. Na začátku je malá vesnice s domečky geometricky pomalovanými, nedaleko řeka Weyb mizí v Ayiew Maco - vstupní jeskyni pojmenované podle dcery šejka Sof Omara. Asi kilometr po proudu se řeka objeví na povrchu v Holuca. S baterkou a průvodcem a když je nízká hladina vody, lze projít mezi dvěma portály s přechodem vody sedmkrát a průchodem obrovskými jeskyněmi se sloupy vysokými až 20 metrů. Místní lidé používají toto mystické místo jako mešitu a je to poutní místo pro muslimy. Z daleké minulosti zde zanechali své stopy i animisté, toto místo je skrytý poklad.

Lalibela a kostely vytesané do skály
Ručně vytesané kostely v Abyssianské vysočině, jichž je více než 300, jsou nejdůležitější náboženské stavby kontinentu. Některé pocházejí ze středověku, jiné jsou starší, ale jsou stále živé a denně tu pulsuje život. Mnoho kostelů je zcela nebo ze 3/4 pod zemí a jsou to monolity. Mají dvory, které byly vytesány do skály, většina kostelů má také vytesané interiéry se sochami nebo staré náboženské malby. Kostely jsou nejzajímavější, když se zde koná mše, ale ne vždy vás pustí dovnitř, ale atmosféra je zde kouzelná, v Lalibela brzy ráno je mnoho lidí, později pak přes den si můžete prohlédnout interiér, když je kostel prázdný. Vezměte si s sebou baterku a dobré boty.
Nejlepší a nejpopulárnější kostel je Lalibela, byl vytesán ve 12.století a je na seznamu UNESCO. Zahrnuje komplex 13 kostelů a kaplí vytesaných ve skále. Nejzajímavější z monolitů je Bet Medhane Alem, který má rozlohu 800 m2 a výšku jako třípatrová budova a je tu 36 vnitřních a 36 vnějších vytesaných sloupů. Ještě monumentálnější je Bet Gyorgis, 15 metrů vysoký monolit vytesaný do tvaru kříže a pojmenovaný podle Sv.Jiří, patrona Etiopie. Méně navštěvované jsou kostely - asi 120 - v oblasti Tigray, 30 z nich leží v pohoří Gheralta Escarpment SZ od Mekele, dojít se sem dá po strmých horských stezkách, kostely v Gheralta jsou opravdové poklady. Abuna Yemata Guh má fantastickou polohu, kostel je vytesaný ve vrcholku pískovcové skály, která se tyčí nad krajinou a zdoben je nástěnnými malbami z 15.století. Abuna Abraham Debre Tsion velký klášterní kostel vytesaný v pískovci skrývá nástěnné malby Starého zákona a je tu soukromá modlitebna zakladatele ze 6.století Abuna Abraham.
I jiné kostely, které nejsou na hlavních trasách stojí za návštěvu. Jen hodinu jízdy od Addis Ababa najdete Adadi Maryam, monolit porostlý mechem, který přitahuje mnoho poutníků v neděli a o svátcích. V odlehlé oblasti Tembien v Tigray se nachází Abba Yohanni, krásný pískovcový kostel viditelný z dálky. Snadno dosažitelný je Medhane Alem Adi Kasho, patří k nejkrásnějším v oblasti Tigray a k nejstarším. Autem se také lze dostat k Abreha Atsbeha, i ten patří k těm nejnádhernějším skalním kostelům v Tigray, je tu mnoho dekorovaných oblouků a 13 podpůrných sloupů. Yemrehanna Kristos v oblasti Lalibela není přímo vytesán do skály, ale je příkladem architektury před obdobím Lalibely. Jsou tu uloženy kosti 10.000 křesťanských poutníků, kteří přišli až z Egypta, Sýrie a Jerusalema, aby zde zemřeli.
Hlavní turistické období je období sucha od konce října do března, v období dešťů je tu však méně turistů, avšak výstupy do některých kostelů mohou být kluzké.
Do Lalibela létá denně letadlo z Addis Ababa i do dalších turisticých míst. Hlavní kostely jsou v centru, takže přístup je velmi snadný. Nejbližší letiště ke kostelům oblasti Gherlata je Mekele, odtud pak potřebujete dopravu po zemi. Jednotlivé kostely jsou relativně nepřístupné a je třeba mít místního průvodce.
Alespoň jeden celý den věnujte prohlídce komplexu Lalibela, kostely oblasti Tigray vyžadují více času - minimálně tři dny, Adadi Maryam můžete navštívit během půldenního výletu z Addis Ababa.

Pohoří Bale
Je tu velmi mnoho mystických míst, např. Harenna Forest s mnoha starými stromy porostlými mechem, nikdo přesně neví, kdo žije v tomto hustém lese, pohoří Bale Mountains je stále neprozkoumané. Les pokrývá 2.200 km2 a patří k nejlepším místům na pozorování ptáků v Africe. Je také místem, kde žijí zvláštní tvorové - lvi s černou hřívou, velké lesní žáby, afričtí psi hyenovití, šakalové a levharti, včetně vzácného černého levharta, které lze vidět na mýtinách. Najdete tu i endemické druhy jako je horská nyala, antlilopy lesní, opice, nejzajímavějšími jsou však místní vlci, kteří jsou velmi ohrožení. Žije jich již jen asi 500 jedinců v různých nadmořských výškách, asi polovina z nich v Bale.
Když pojedete po Sanetti Plateau asi 4.000 m nad mořem, tyto vlky zde můžete spatřit, v měsíční krajině s lobéliemi. Tento etiopský vlk vypadá spíše jako liška, ale podle DNA patří do skupiny vlků, chytá velké krtky, o které zde není nouze, asi 5000 krtků žije na 1 km2.
Avšak populace v Etiopii dosáhla již téměř 90 milionů obyvatel a to je velká hrozba pro vlky, kterým stále ubývá prostor k žití, v parku se objevují nelegální osady a jejich obyvateké si chrání svůj dobytek, mají psy a také se zde rozšiřují nemoci, bohužel vzteklina měla za následek i uhynutí mnoha vlků v předešlých letech. Etiopian Wolf Conservation Programme (EWCP) se stará o zachování unikáktního habitatu vlků a jejich počet snad bude vzrůstat. Očkují psy v Bale (4200) a zkoumají očkování pro vlky. Kromě toho se také snaží vzdělávat místní obyvatele. Kromě Bale se vlci vyskytují i v Arsi Mountains národním parku, North a Sotuh Wollo, Guas a pohoří Simien NP. Donedávna turismus přinášel jen malý profit pro Bale Mountains, vybudována zde byla Bale Mounain Lodge, jediná v parku, která leží na mytině Katcha v Harenna Forest. Lodge patří britskému páru Guy a Yvonne Levene, má 8 pokojů a v zájmu majítelů je udržovat tuto ecolodge i v integraci s místním obyvatelstvem. Část výdělku lodge je věnována EWCP, v lodgi bylo vybudováno výzkumné středisko, ale je třeba, aby se zapojili i místní obyvatelé. Jedinou legální osadou v parku je vesnice Rira a lodge zaměstnala více než 100 lidí při výstavbě, financuje místní školu a zdravotní středisko. Lodge organizuje návštěvy do vesnice, klienti se seznámí s tím, jak se sklízí divoká káva med. Hosté také mohou navštívit jeskyně Omar Caves, opevněné město Harar, trh Dolo Mena 45 km vzdálené. Cesta sem trvá dvě hodiny, jede se dolů do 2000 metrů prudkým srázem z Harenna Forest. Na trhu se potkáte se Somálci, lidmi kmene Oromo a Borena, kteří zde nakupují a prodávají všechno možné, od oblečení po velbloudy.

 

TEXTOVÉ MENU:   | ÚVODNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | UBYTOVÁNÍ | ZÁJEZDY | INFORMACE | KE STAŽENÍ | ZÁJEZD NA MÍRU | RECENZE | DOTAZY | O SPOLEČNOSTI | KONTAKT

Copyright 2008-2023:
Copyright © 2023 STELLA travel, všechna práva vyhrazena

NAVRCHOLU.cz